• BeliMantil posted an update 5 years, 7 months ago

  Pravo da znam – odgovornost i transparentnost u zdravstvu
  Projekat “Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija u pokretu u partnerstvu sa Pravnim skenerom, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), ima za cilj da skrene pažnju građana, institucija i čitave javnosti na probleme koji se već duže vreme javljaju u zdravstvenom i sudskom sistemu Srbije. Problemi na koje se ovaj projekat koncentriše su, pre svega, nedovoljna informisanost građana o pravima pacijenata i mehanizmima zaštite od korupcije, ali nedovoljna transparentnost informacija o lekarskim licencama i sudskim odlukama koje se tiču licenciranih lekara protiv kojih su podignute optužnice za korupciju. Ovaj projekat ima za cilj da liste lekara osuđenih za primanje mita i korupciju budu vidljivije pacijentima, čije je pravo da odaberu odgovornog lekara i da traže zaštitu od korupcije.
  Cilj ovog projekta je, pre svega, informisanje građana (pacijenata) o njihovim pravima, promocija postojećih mehanizama u borbi protiv korupcije i zaštite prava pacijenata, ali i mobilizacija javnosti i kampanja javnog zagovaranja za veću transparentnost i odgovornost Medicinske komore i sudova, između kojih ne postoji struktuirana komunikacija kada se radi o objavljivanju informacija o lekarima osuđenim za korupciju. Ovaj projekat će se sprovoditi u 4 grada u Srbiji – Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju.
  U narednih nekoliko meseci će u pomenuta 4 grada biti održano ukupno 40 radionica koje će obuhvatiti temu korupcije u zdravstvu, njenog prepoznavanja i suzbijanja. Nakon što se treninzi završe planira se pokretanje zagovaračke kampanje u ovim gradovima, koje će osmisliti sami građani koji su zainteresovani za ovu tematiku. Takođe, za vreme trajanja projekta planirane su i druge aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti o navedenim problemima, kao što su okrugli stolovi, predstavljanje pravnih analiza, različite lokalne akcije, i sl.
  Srbija u pokretu se već dugo bavi tematikom korupcije u zdravstvu i odgovornosti lekara. Do sada smo realizovali kampanje, “Ne primam mito, radim za platu”, “Kakav je doktor?” i “Glasno za zdravstvo”, a pokrenuli smo i SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu koji je i dalje aktivan. SuP će ovom temom nastaviti da se bavi i mimo dosadašnjih kampanja i projekata, kroz osnivanje klubova SuP širom Srbije, koji će okupljati pojedince zainteresovane da se bave ovom temom u svojim lokalnim zajednicama.Naš cilj je da kroz klubove okupimo ljude koji ne žele samo da razgovaraju o problemima i kritikuju druge već žele da se aktiviraju i rade na rešavanju problema.
  Prijeve možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: stefan.velickovic@srbiajupokretu.org ili na kontakt telefon: 064 40 92 660.