• ilke posted an update 6 years, 4 months ago

    Kurs prve pomoći za gluve osobe je organizovan u okviru projekta “Javni časovi prve pomoći za nemedicinsko stanovništvo” Studentske unije medicinara u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda i Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika

    Dipomome su dodeljene 21.03.2013.