Klinika

Dermatovenerologija

Atlas dermatologije.zip
Dermatovenerologija – hrvatske skripte.zip
Dermatovenerologija – neka poglavlja.zip
Dermatovenerologija – slike iz knjige BG.rar
Dermatovenerologija – testovi.zip

Infektivne bolesti

Hanson Infectious Diseases – anamneza i status.pdf
Infektivne anamneza i status.zip
Kalendar vakcinacije.pdf
Politika upotrebe antibiotika u bolnici [KG].pdf
Skripta InFeKtiVNe BOLESTI (Markovic).pdf

Interna medicina

ABI i HBI.pdf
Acidobazna ravnoteza.pdf
Akutne respiratorne bolesti.pdf
Bol u grudima.pdf
EKG – interpretacija.pdf
EKG za svakog [KG].pdf
Fizicki znaci respiratornih bolesti.pdf
Harrisonovi principi IM [hrvatska knjiga].zip
Hematologija.zip
Interna – anamneza i status.zip
Interna – dodak za kucanu skriptu.zip
Interna – ispitna pitanja.zip
Interna – predavanja.zip
Interna – skripta v1.pdf
Interna propedevtika – skripta [bez slika].pdf
Kardiologija – preporuke SLD.zip
Prevencija ishemijske bolesti srca.pdf
Pulmonary emboli.pdf
Srcani i plucni tonovi i sumovi .zip
Test pitanja iz interne medicine.pdf
Kardiologija NS.rar
Pulmonologija NS.rar

Neurologija

Akutni mozdani udar.zip
Bolesti kicmene mozdine.zip
Cerebelum.ppt
Demencije.zip
Ekstrapiramidne bolesti.zip
Epilepsije.zip
Miopatije.zip
Miotonije i kanalopatije.ppt
Nekirurska th pareze facijalisa [HR].ppt
Periferne polineuropatije.ppt
Toksicne i metabolicke encefalopatije.ppt
Traume i posttraumatska stanja CNS-a.ppt
Tumori mozga i kicmene mozdine.ppt
Uloga EEGa u jedinici neuroloske intenzivne nege.ppt
Ataxia Telangiectasia [EN].pdf
Bolesti motoneurona.pdf
Bolesti perifernog NS [Prof. Stevic].pdf
Guidelines for Management of Ischaemic Attack [EN].pdf
Nasledne periferne neuropatije.pdf
Neurologija – ispitna pitanja 2008.pdf
Neurologija – nova knjiga.pdf
Neurologija – skripta [HR].pdf
Neuroloska anamneza i status.zip
Nevoljni pokreti.pdf
Porfirija – lekovi.pdf
Spinal Cord Diseases [EN].pdf
Test pitanja iz neurologije [KG].pdf
Tumori mozga [prof. Stevic].pdf

Psihijatrija

Psihijatrija – anamneza i status.zip
Psihijatrija – ispitna pitanja.pdf
Psihijatrija – testovi.pdf

Ginekologija

Akuserstvo – skripta.pdf
Ginekologija – ispitna pitanja.pdf
Ginekologija – istorija bolesti [obrazac].pdf
Ginekologija – skripta [dodatak].pdf
Ginekologija – skripta.pdf
Ginekologija – test pitanja.pdf
Ginekologija i akuserstvo – skripta [HR].pdf
Ginekoloska anamneza i pregled – N.Front.pdf
Milosevic B i Prica R – Bezbolni porodjaj [knjiga].pdf

Hirurgija

Decija hirurgija – knjiga [segmenti].pdf
Hirurgija – Hajmova – dopuna kucane skripte.pdf
Hirurgija – ispitna pitanja [reform].pdf
Hirurgija – ispitna pitanja [stara].pdf
VII komisija hirurgije – ispitna pitanja [dopuna].pdf
Hirurgija – skripta [VMŠ].pdf
Hirurgija – test pitanja.zip
Ortopedija – skripta [HR].pdf
Osnovi hirurgije – Gerzic [pojedina poglavlja].pdf
Hirurgija_Skripta_prva NS.pdf
Hirurgija_Skripta_dva NS.pdf

Pedijatrija

Pedijatrija – biohemijske vrednosti.pdf
Pedijatrija – hematoloske vrednosti.pdf
Pedijatrija – hrvatske skripte.zip
Pedijatrija – kombinacije za IMD.pdf
Pedijatrija – mane sa D-L santom.pdf
Pedijatrija – sindromi.pdf
Pedijatrija – skripta 2.0.pdf
Pedijatrija – skripta [manja].pdf
Pedijatrija – skripta [veca].pdf
Pedijatrija – testovi.zip
Pedijatrijska anamneza i status.zip
Transfuzija krvi i krvnih derivata.pdf

Fizikalna medicina

Fizikalna – dodatak za Prof. Popovic.pdf
Fizikalna – skripta [HR].pdf
Fizikalna medicina – test pitanja.pdf
Fizikalna medicina i rehabilitacija – ispitna pitanja.pdf

Higijena

Higijena – brojcane vrednosti.pdf
Higijena – ispitna pitanja.pdf
Higijena – prakticni [puskice].pdf
Higijena – praktikum [kucano].pdf
Higijena – praktikum [rukom].pdf
Higijena – predispitne.pdf
Higijena – test pitanja [stara].pdf
Higijena – test pitanja.pdf

Medicina rada

Medicina rada – kombinacije.pdf
Medicina rada – predavanja.zip
Medicina rada – radna anamneza.pdf
Medicina rada – skripta (neka pitanja).pdf
Medicina rada – skripta po ispitnim pitanjima.pdf
Medicina rada – testovi.zip
Trovanja – puskice.pdf

Oftalmologija

Oftalmologija – dodatak na ispitna pitanja.pdf
Oftalmologija – praktikum.pdf
Oftalmologija – skripta [HR].pdf
Oftalmologija – skripta.pdf
Oftalmologija – status praesens.pdf
Oftalmologija – test pitanja.pdf
Oko – anatomija i fiziologija [HR].pdf

ORL

Maksilofacijalna hirurgija.pdf
ORL – ispitna pitanja.pdf
ORL – normalan nalaz.pdf
ORL – praktikum.pdf
ORL – puskice.pdf
ORL – skripta [HR].pdf
ORL – skripta.pdf
ORL i MFH – Testovi.pdf
ORL- stara knjiga, 1994.pdf
Otorinolaringologija, Prof. Podvinec, 1965.pdf
Parapharyngeal Space Tumors [EN].pdf

Sudska medicina

Sudska medicina – dodaci za ispit 2008, prof. Savic.pdf
Sudska medicina – dopuna skripte.pdf
Sudska medicina – ispitna pitanja.pdf
Sudska medicina – pitanja prakticni.pdf
Sudska medicina – repetitorijum za praktični ispit.pdf
Sudska medicina – praktikum [by Suncokret].pdf
Sudska medicina – predavanja.zip
Sudska medicina – predispitne, jul 2009.pdf
Sudska medicina – test pitanja.pdf
Sudska medicina – vestacenje – prof. Savic.pdf
Sudska medicina- bosanska skripta.pdf

Urgentna stanja

EMS Pocket [EN].pdf
Urgentna stanja – hirurgija [okt 2009].pdf
Urgentna stanja – pitanja.xls
Urgentna stanja – socijalna medicina.pdf
Osnovi_urgentne_i_intenzivne_0.9 NIS.pdf
Ništa od materijala na ovim stranicama ne pripada Belom Mantilu.Sav material su nam prosledile kolege koje su ga same napravile ili dobile od trećih lica a ljubazno ga podelile drugima jer im je koristio u spremanju ispita.Sve materijale za koje mislite da bi koristili drugima možete nam poslati kroz kontakt formu na sajtu.
 

 

One thought on “Klinika

  1. Avatar of dlav1989 dlav1989 says:

    pozdrav, ima li tu skripti za kliničku stomatologiju?

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Top